Komunikat strony

Dla klienta

KROK 1 - Wstępna informacja techniczna

Jeśli posiadasz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, możesz przejść bezpośrednio do Kroku 2 - Warunki techniczne.

Każdy zainteresowany, który:

  • chce dowiedzieć się czy dana nieruchomość znajduje się w zasięgu miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
  • chce otrzymać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

powinien wystąpić do nas ze Zleceniem na opracowanie wstępnej informacji technicznej (wzór wypełnionego zlecenia znajdziesz tutaj). Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

Wstępna informacja techniczna nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych ani do uzyskania uzgodnień w MPWiK.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na opracowanie wstępnej informacji technicznej.

Zlecenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zlecenia:

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:
Składnica Map w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;
2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
3. upoważnienie

Jeśli o wstępną informację techniczną występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych (wzór upoważnienia). W przypadku gdy o wstępną informację techniczną w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie wstępnej informacji technicznej.

Wstępną informację techniczną opracujemy w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK. O możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mail lub w formie pisemnej (w zależności od podanych przez Ciebie danych kontaktowych).
Opracowanie wstępnej informacji technicznej jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym w MPWiK cennikiem. Fakturę wystawiamy w Dziale Obsługi Klienta przy odbiorze a opłacisz ją w naszej Kasie (gotówką lub kartą).

ETAP 3. Odbiór wstępnej informacji technicznej.

Aby odebrać wstępną informację techniczną przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

  • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
  • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
  • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a