Strona główna
O Firmie
Konferencja naukowo-technicz...

Konferencja naukowo-techniczna 2016


baner konf 07.04

Zapraszamy na konferencję naukowo-techniczną

21 i 22 kwietnia 2016 r. na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna.

Organizatorem wydarzenia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz miesięcznikiem „Instal”.  

Głównym tematem tegorocznej konferencji będą innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i urządzeń w ujmowaniu, pompowaniu, magazynowaniu i uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków, unieszkodliwianiu osadów. Podczas sympozjum wygłoszone zostaną również wykłady dotyczące m.in.: efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków; nowych rozwiązań w zakresie zarządzania dystrybucją wody i odprowadzaniem ścieków oraz współpracy z jednostkami naukowymi i własnej działalności badawczo-rozwojowej. 

·Te Tegoroczna konferencja jest organizowana w związku z jubileuszem 130-lecia Wodociągów Warszawskich. Kongres jest jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce, skupiających przedstawicieli środowiska naukowego, kadry menadżerskiej oraz reprezentantów międzynarodowych instytucji.


       ozonek            
MIEJSCE KONFERENCJI: 

MPWiK w m.st. Warszawie S.A. 

Zakład Centralny, SUW „Filtry”, ul. Koszykowa 81, wjazd od ul. Raszyńskiej.

PROGRAM KONFERENCJI. pdf

CONFERENCE PROGRAMME. pdf

LISTA REFERATÓW. pdf

ZAPISY NA KONFERENCJĘ:

Koszt udziału wynosi 880 zł brutto - ostatnie wolne miejsca.

Organizator zapewnia:

- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- lunch,
- wieczorny bankiet w dn. 21 kwietnia 2016 r.,
- wycieczkę do Stacji Uzdatniania Wody „Praga” - w dn. 22 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00.


Jak zapisać się na konferencję? 


1. Rejestrując się ONLINE (KLIKNIJ TUTAJ)

2. Wysyłając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIKNIJ TUTAJ) na adres: marketing@mpwik.com.pl

3. Wysyłając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIKNIJ TUTAJ)  faksem na numer: 22 445 60 15


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIKNIJ TUTAJ)

Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dokonanie wpłaty za udział w Konferencji na podstawie wypełnionego formularza na numer konta: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303. Faktura zostanie przesłana pocztą po otrzymaniu płatności.


Informację o konferencji  można znaleźć także:
www.konferencja-innowacyjnosc2016.pl 


PAKIETY SPONSORSKIE (KLIKNIJ TUTAJ)