Strona główna
O Firmie
Aktualności
Rozbudowa systemu zdalnego o...
28/04/2015

Rozbudowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy

W kwietniu 2015 roku rozpoczęliśmy kolejny etap rozbudowy systemu zdalnego odczytu wodomierzy, który został zaplanowany na lata 2015-2017.

Rozbudowa systemu realizowana jest przez firmę Vector Sp. z o.o., która dokona montażu i uruchomienia 17000 sztuk urządzeń pomiarowo-transmisyjnych. Zostaną one zainstalowane w wybranych nieruchomościach, należących do instytucjonalnych Odbiorców usług. Kontrakt obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń służących do zdalnego odczytu wodomierzy oraz – w miejscach niedostatecznej mocy sygnału GSM – montaż anten zewnętrznych.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu prac monterskich można uzyskać przesyłając pytanie na adres e-mail szow@mpwik.com.pl lub bezpośrednio do wykonawcy prac monterskich: MPWiK@vector.com.pl

Montaż urządzenia będzie prowadzony w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny i zajmie około 15-30 minut. Operacja nie będzie wiązała się z wymianą wodomierza ani wstrzymaniem dostawy wody do budynku.

Po zakończeniu robót, instalatorzy sporządzą protokół, który powinien zostać podpisany przez obecnego na miejscu przedstawiciela Odbiorcy. W razie potrzeby zgłoszenia zastrzeżeń lub uwag dotyczących jakości wykonywanych prac, prosimy zwrócić się o ich zawarcie w treści dokumentu przed złożeniem podpisu. Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przeznaczony jest dla Odbiorcy usług.

Wszyscy pracownicy dokonujący montażu posiadają pisemne upoważnienia, potwierdzające wykonywanie prac na zlecenie MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Systemem zdalnego odczytu mogą być objęte wyłącznie wodomierze główne, przystosowane do współpracy z urządzeniami telemetrycznymi służącymi do zdalnej transmisji danych. W miejscu, w którym znajduje się wodomierz główny, musi być także zapewniona wystarczająca moc sygnału GSM, która umożliwia logowanie się urządzenia transmisyjnego do sieci.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.