Twardość wody

Twardość wody uzdatnionej w poszczególnych Zakładach Wodociągowych (I półrocze 2014 r.)

( NORMA POLSKA: max. 500 mg CaCO3/l = 10 mval/l = 200 mg Ca +2/l = 5 milimoli Ca = 28° niem. (dH) = 50° franc. = 35° ang. )

  Zakład Centralny 
SUW FILTRY
Zakład Centralny
SUW PRAGA
Zakład Północny
.
średnia
max
średnia
max
średnia
max
mg CaCO3/l
235,2
266,0
233,8
269,0
264,8
297,0
mval/l
4,7
5,3
4,7
5,4
5,3
5,9
mg Ca +2/l
94,1
106,4
93,5
107,6
105,9
118,8
milimole Ca
2,4
2,7
2,3
2,7
2,6
3,0
stopnie niemieckie (dH)
13,2
14,9
13,1
15,1
14,8
16,6
stopnie francuskie
23,5
26,6
23,4
26,9
26,5
29,7
stopnie angielskie
16,5
18,6
16,4
18,8
18,5
20,8

skala twardości

woda średniej twardości
woda średniej twardości
woda średniej twardości

 


 


Twardość wody uzdatnionej w SUW Radość i SUW Falenica (I półrocze 2014 r.)

( NORMA POLSKA: max. 500 mg CaCO3/l = 10 mval/l = 200 mg Ca +2/l = 5 milimoli Ca = 28° niem. (dH) = 50° franc. = 35° ang. )

  SUW Radość SUW Falenica
mg CaCO3/l
190,0 236,0
mval/l
3,8 4,7
mg Ca +2/l
76,0 94,4
milimole Ca
1,9 2,4
stopnie niemieckie (dH)
10,6 13,2
stopnie francuskie
19,0 23,6
stopnie angielskie
13,3
16,5

skala twardości

woda miękka
woda średniej twardości

 


 


Twardość wody uzdatnionej w Dzielnicy Wesoła (I półrocze 2014 r.)

( NORMA POLSKA: max. 500 mg CaCO3/l = 10 mval/l = 200 mg Ca +2/l = 5 milimoli Ca = 28° niem. (dH) = 50° franc. = 35° ang. )

  SUW
"Wola Grzybowska"
Hydrofornia
"Warszawska"
SUW
"Stara Miłosna"
Hydrofornia
"Urocza"
Hydrofornia
"Centrum"
mg CaCO3/l
293
149
293
188
252
mval/l
5,9
3,0
5,9
3,8
5,0
mg Ca +2/l
117,2
59,6
117,2
75,2
100,8
milimole Ca
2,9
1,5
2,9
1,9
2,5
stopnie niemieckie (dH)
16,4
8,3
16,4
10,5
14,1
stopnie francuskie
29,3
14,9
29,3
18,8
25,2
stopnie angielskie
20,5
10,4
20,5
13,2
17,6

skala twardości

woda
średniej
twardości
woda
miękka
woda
średniej
twardości
woda
miękka
woda
średniej
twardości