Twardość wody

NORMA POLSKA:
min. 60 mg CaCO3/l = 1,2 mval/l = 24,0 mg Ca +2/l = 0,6 milimoli Ca = 3,4° niem. (dH) = 6° franc. = 4,2° ang.
max. 500 mg CaCO3/l = 10 mval/l = 200 mg Ca +2/l = 5 milimoli Ca = 28° niem. (dH) = 50° franc. = 35° ang.


Twardość wody uzdatnionej w poszczególnych Zakładach Wodociągowych (I półrocze 2015 r.)

 

  Zakład Centralny 
SUW FILTRY
Zakład Centralny
SUW PRAGA
Zakład Północny
.
średnia
max
średnia
max
średnia
max
mg CaCO3/l
218,8
256,0
213,5
255,0
253,3
273,0
mval/l
4,4
5,1
4,3
5,1
5,1
5,5
mg Ca +2/l
87,5
102,4
85,4
102,0
101,3
109,2
milimole Ca
2,2
2,6
2,1
2,6
2,5
2,7
stopnie niemieckie (dH)
12,3
14,3
12,0
14,3
14,2
15,3
stopnie francuskie
21,9
25,6
21,4
25,5
25,3
27,3
stopnie angielskie
15,3
17,9
14,9
17,9
17,7
19,1

skala twardości

woda średniej twardości
woda średniej twardości
woda średniej twardości

 


 


Twardość wody uzdatnionej w SUW Radość i SUW Falenica (2014 r.)
 

  SUW Radość SUW Falenica
mg CaCO3/l
190,0 228,0
mval/l
3,8 4,6
mg Ca +2/l
76,0 91,2
milimole Ca
1,9 2,3
stopnie niemieckie (dH)
10,6 12,8
stopnie francuskie
19,0 22,8
stopnie angielskie
13,3
16,0

skala twardości

woda miękka
woda średniej twardości

 


 


Twardość wody uzdatnionej w Dzielnicy Wesoła (2014 r.)
 

  SUW
"Wola Grzybowska"
Hydrofornia
"Warszawska"
SUW
"Stara Miłosna"
Hydrofornia
"Urocza"
Hydrofornia
"Centrum"
mg CaCO3/l
324,5
143,5
297,5
166,5
244,5
mval/l
6,5
2,9
6,0
3,3
4,9
mg Ca +2/l
129,8
57,4
119,0
66,6
97,8
milimole Ca
3,2
1,4
3,0
1,7
2,4
stopnie niemieckie (dH)
18,2
8,0
16,7
9,3
13,7
stopnie francuskie
32,5
14,4
29,8
16,7
24,5
stopnie angielskie
22,7
10,0
20,8
11,7
17,1

skala twardości

woda
średniej
twardości
woda
miękka
woda
średniej
twardości
woda
miękka
woda
średniej
twardości