Strona główna
Dla klienta
SMS -odczyt wodomierza

SMS -odczyt wodomierza

Pod numerem telefonu komórkowego 664-077-088*, automatycznie przyjmowane są wiadomości tekstowe SMS, które zawierają aktualne wskazania wodomierzy

Usługa SMS dostępna jest dla Odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierzy głównych lub odliczających, zgodnie z zawartymi ze Spółką umowami na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Usługa nie dotyczy mieszkańców budynków wielolokalowych rozliczających się z właścicielami lub zarządcami budynków wielolokalowych wewnętrznie, bez udziału Spółki.

Usługa działa w trybie dwukierunkowym: umożliwia przyjmowanie wiadomości tekstowych oraz przesyłanie Odbiorcom wiadomości zwrotnych informujących o przyjęciu lub odrzuceniu podanego wskazania wodomierza. System umożliwia również przesyłanie do Odbiorcy usług innych informacji np. o terminach odczytu, terminach wymiany wodomierza lub o terminach płatności itp.

Aktywacja usługi umożliwia przekazywanie wskazań wodomierzy w dogodnych dla Państwa porach dnia, również poza godzinami pracy Spółki. 

Usługa służy wyłącznie do przyjmowania wskazań wodomierzy w formie wiadomości tekstowych
bez możliwości realizacji połączeń głosowych.


W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta  (tel. 22 445-50-00), a w przypadku zgłoszenia awarii o kontakt z Pogotowiem MPWiK pod bezpłatnym, czynnym całą dobę numerem telefonu 994.


* Koszt SMS do sieci T-Mobile wg aktualnych stawek operatorów telefonii komórkowej.

  1. Jak działa funkcja identyfikacji adresu?

  2. Krok po kroku

  3. Potwierdzenie otrzymania SMS-a

  4. Przykładowy SMS 1

  5. Przykładowy SMS 2

  6. Całodobowy numer - wyślij SMS