NadpłataJeżeli chcesz dowiedzieć się jakie jest aktualne saldo dotyczące opłat związanych z dostarczeniem wody i odprowadzaniem ścieków - nic prostszego.
 
Możesz skontaktować się z nami telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiście w Dziale Obsługi Klienta. Dodatkowo, Odbiorcy Usług, którzy zarejestrowali się w naszym Internetowym Biurze Obsługi Klienta - eBOK -  ebok.mpwik.com.pl mogą na bieżąco kontrolować saldo swojego konta w MPWiK w m. st. Warszawie S.A. Zachęcamy do korzystania z e-BOK.

Nadpłata występuje w sytuacji, gdy w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków powstanie różnica na koniec danego okresu rozliczeniowego. Nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca Usług nie wystąpi o jej zwrot.
 
Wniosek o zwrot nadpłaty można:
 
►przesłać zeskanowany wniosek drogą elektroniczną (e-mail na adres dok@mpwik.com.pl) lub za pośrednictwem e-BOK - ebok.mpwik.com.pl 
 
► złożyć osobiście w Dziale Obsługi Klienta MPWiK w m. st. Warszawie S.A.;
 
► przesłać pocztą, faksem;
 

Wniosek można złożyć na standardowym formularzu lub na piśmie przygotowanym osobiście.
 

UWAGA!

Nadpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
dokument PDF wniosek o zwrot nadpłaty dokument PDF, 30 KB pobierz
wzór