e-FAKTURAMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 16 grudnia 2010 roku uruchomiło nową usługę, jaką jest e-FAKTURA. Nie jest to rozwiązanie wyłącznie dla dużych firm/instytucji, ale dla każdego z Państwa, kto ma dostęp do Internetu.


  
  UWAGA!

Usługa dostępna jest wyłącznie dla Klientów posiadających podpisaną umowę z MPWiK w m.st. Warszawie S.A na świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków.
 
 
 
Faktura elektroniczna zastąpi tradycyjną fakturę papierową. Jest udostępniona Państwu za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi Klienta - e-BOK, zaś informacja o jej udostępnieniu przesyłana jest na adres e-mail podany przez Państwa w formularzu "Akceptacji wystawiania i przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.". Każda e-FAKTURA opatrzona jest bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz znacznikiem czasu, dzięki czemu w każdym czasie mogą Państwo sprawdzić autentyczność przesłanego dokumentu.
 
Korzyści z otrzymywania faktur elektronicznych:
poprawa planowania wydatków – e-FAKTURĘ dostaną Państwo z dużym wyprzedzeniem;
wyeliminowanie opóźnień w płatnościach i ich przykrych konsekwencji – e-FAKTURĘ otrzymają Państwo zawsze na czas, nawet do 7 dni szybciej niż przy fakturze w formie papierowej, doręczanej przez tradycyjną pocztę;
brak konieczności gromadzenia w domu papierowych dokumentów – e-FAKTURĘ umieszczą Państwo w katalogu;
brak ryzyka narażenia Państwa lub Państwa firmy na niepożądane ujawnienie danych – e-FAKTURA zostanie udostępniona wyłącznie Państwu;
 przyczyniają się Państwo do dbania o środowisko naturalne – e-FAKTURA nie zużywa zasobów naturalnych, gdyż nie funkcjonuje w formie papierowej;
ta sama wartość pod względem skutków prawnych, co faktura w formie papierowej  - dokumenty elektroniczne akceptowane są przez urzędy skarbowe;
nieograniczony dostęp do e-FAKTURy, w każdym miejscu na świecie, w którym jest dostęp do Internetu.

Wymagania techniczne niezbędne do otrzymywania e-FAKTUR:
posiadanie komputera z dostępem do Internetu;
w celu otworzenia e-FAKTURY komputer powinien posiadać zainstalowany program do odczytywania plików PDF (np. aplikację Acrobat Reader);  
do weryfikacji podpisu elektronicznego i znacznika czasu należy zainstalować aplikację weryfikującą na komputerze pracującym w środowisku Windows (np. aplikacja proCentrum SmartSign) lub skorzystać z portalu WebNotarius Usługa Weryfikacji (www.webnotarius.pl).
 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NOWEJ USŁUGI!

  1. Akceptacja E-FAKTUR

  2. Zmiana adresu e-mail dostarczania E-FAKTUR

  3. Wycofanie akceptacji E-FAKTUR