E-FAKTURA


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, iż z dniem 16.12.2010 roku udostępniło Państwu nową usługę, jaką jest E-FAKTURA. Nie jest to rozwiązanie wyłącznie dla dużych firm/instytucji, ale dla każdego z Państwa, kto ma dostęp do Internetu.
 
Faktura elektroniczna zastąpi tradycyjną fakturę papierową. Udostępniona zostanie Państwu w e-BOK (Internetowym Biurze Obsługi Klienta), zaś informacja o jej udostępnieniu przesyłana będzie na adres e-mail podany przez Państwa w formularzu Akceptacji, zamiast doręczenia przez Pocztę Polską. Każda e-faktura opatrzona jest bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz znacznikiem czasu, dzięki czemu w każdym czasie mogą Państwo sprawdzić autentyczność przesłanego dokumentu.
 
 
Korzyści z otrzymywania faktur elektronicznych:
  • poprawa planowania wydatków – e-fakturę dostaną Państwo z dużym wyprzedzeniem,
  • wyeliminowanie opóźnień w płatnościach i ich przykrych konsekwencji – e-fakturę otrzymają Państwo zawsze na czas, nawet do 7 dni szybciej niż przy tradycyjnej fakturze w formie papierowej, doręczanej przez Pocztę Polską,
  • brak konieczności gromadzenia w domu papierowych dokumentów – e-fakturę wepną Państwo do katalogu,
  • brak ryzyka narażenia Państwa lub Państwa firmy na niepożądane ujawnienie danych – e-faktura zostanie udostępniona wyłącznie Państwu,
  • przyczyniają się Państwo do dbania o środowisko naturalne – e-faktura nie zużywa zasobów naturalnych, gdyż nie funkcjonuje w formie papierowej,
  • ta sama wartość pod względem skutków prawnych, co faktura tradycyjna - dokumenty elektroniczne akceptowane są przez urzędy skarbowe,
  • nieograniczony dostęp do e-faktury w każdym miejscu na świecie, w którym jest dostęp do Internetu.

Wymagania techniczne niezbędne do otrzymywania e – faktur:
  • posiadanie komputera z dostępem do Internetu,
  • w celu otworzenia e-faktury komputer musi posiadać zainstalowany program do odczytywania plików PDF (np. domowa aplikacja Acrobat Reader),
  • do weryfikacji podpisu elektronicznego i znacznika czasu należy zainstalować aplikację weryfikującą na komputerze pracującym w środowisku Windows (np. aplikacja proCentrum SmartSign) lub skorzystać z portalu WebNotarius Usługa Weryfikacji (www.webnotarius.pl).
 
Aby otrzymywać faktury elektroniczne należy:
1.    zarejestrować się w e-BOK (Internetowym Biurze Obsługi Klienta)
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
z dopiskiem E-FAKTURA
 
 
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NOWEJ USŁUGI
 
Usługa dostępna jest wyłącznie dla Klientów posiadających podpisaną umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna na świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.