Dla klienta
 
Strona główna
Dla klienta
Cenniki i Taryfy
Cennik ryczałtowy na usług...

Cennik ryczałtowy na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej

 


Cennik ryczałtowy na usługi odpłatne świadczone
przez Zakład Sieci Wodociągowej
 
 obowiązujący od 1 czerwca 2014 roku

I. Usługi związane z pracami dotyczącymi wodomierzy - naprawa i legalizacja
 
Lp.
 Wodomierze
Jednostka miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
 1.
 Ø 15
szt.
79,28
97,51
 2.
 Ø 20
szt.
76,21
93,74
 3.
 Ø 25
szt.
73,90
90,90
 4.
 Ø 32
szt.
123,31
151,67
 5.
 Ø 40
szt.
124,30
152,89
 6.
 Ø 50
szt.
 409,16
503,27
 7.
 Ø 80
szt.
483,71
594,96
 8.
 Ø 100
szt.
566,30
696,55
 9.
 Ø 150
szt.
566,12
696,33
 10.
 Ø 50/20
szt.
1 199,26
1 475,09
 11.
 Ø 80/20
szt.
1 195,63
 1 470,62
 12.
 Ø 100/20
szt.
1 035,10
1 273,17
 13.
Ø 150/40
szt.
945,23
1 162,63
Uwaga:

1.   Do ww. pozycji cennika należy doliczyć koszty zużytych materiałów według cen bieżących, wynikających z dokumentu zapotrzebowania materiałowego, faktury, powiększone o 5% narzut stanowiący koszt zakupu materiałów.
2.   Ceny podane są dla wodomierzy, które należy dostarczyć do Wydziału Napraw i Legalizacji Wodomierzy na adres: 02-027 Warszawa, ul. Niemcewicza 4/6.
3.   Do ww. pozycji cennika należy doliczyć opłaty Obwodowego Urzędu Miar wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy,   Dz. U. 2013 nr 0 poz.808.

II. Usługi związane z pracami dotyczącymi wodomierzy - regulacja i legalizacja

Lp.
Wodomierze
Jednostka miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
1.
Ø 15
szt.
26,14
32,15
2.
Ø 20
szt.
23,07
28,38
3.
Ø 25
szt.
20,75
25,52
4.
Ø 32
szt.
40,47
49,78
5.
Ø 40
szt.
41,46
51,00
6.
Ø 50
szt.
202,07
248,55
7.
Ø 80
szt.
243,01
298,90
8.
Ø 100
szt.
291,21
358,19
9.
Ø 150
szt.
256,65
315,68
10.
Ø 50/20
szt.
864,78
1 063,68
11.
Ø 80/20
szt.
516,51
635,31
12.
Ø100/20
szt.
564,64
694,51
13.
Ø 150/40
szt.
424,75
522,44
Uwaga:

1.   Ceny podane są dla wodomierzy, które należy dostarczyć do Wydziału Napraw i Legalizacji Wodomierzy na adres: 02-027 Warszawa, ul.Niemcewicza 4/6.
2.   Do ww. pozycji należy doliczyć opłaty Obwodowego Urzędu Miar wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy aministracji miar i podległe im urzedy, Dz. U. 2013 nr 0 poz. 808.
III. Usługi związane z pracami dotyczącymi wodomierzy - ekspertyzy


Lp.
Wodomierze
Jednostka
miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
 1.
 Ø 15
szt.
 62,09
76,37
 2.
 Ø 20
szt.
 44,89
55,21
 3.
 Ø 25
szt.
37,08
45,61
 4.
 Ø 32
szt.
57,40
70,60
 5.
 Ø 40
szt.
60,05
73,86
 6.
 Ø 50
szt.
 124,56
153,21
 7.
 Ø 80
szt.
 140,63
172,97
 8.
 Ø 100
szt.
 174,89
215,11
 9.
Ø 150
szt.
 170,15
209,28
 10.
 Ø 50/20
szt.
452,79
556,93
 11.
 Ø 80/20
szt.
316,17
388,89
 12.
 Ø 100/20
szt.
312,10
383,88
 13.
Ø 150/40
szt.
172,99
212,78
Uwaga:

1.   Ceny podane są dla wodomierzy, które należy dostarczyć do Wydziału Napraw i Legalizacji Wodomierzy na adres: 02-027 Warszawa, ul.Niemcewicza 4/6.
2.   Do ww. pozycji należy doliczyć koszt wykonania ekspertyzy przez Obwodowy Urząd Miar.IV. Kaucja za stojak pod wodomierz (przystawkę hydrantową)

Lp.
Wodomierze
Jednostka miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
 1.
 Stojak z wodomierzem Ø 25
szt.
1 759,84
 1 759,84
 2.
 Stojak z wodomierzem Ø 40
szt.
1 937,95
1 937,95
Uwaga:

1.   Kaucja pobierana jest od odbiorcy przed wykonaniem usługi i podlega zwrotowi po jej wykonaniu (z ewentualnym potrąceniem kosztów likwidacji uszkodzeń lub kosztu stojaka w przypadku jego zaginięcia).V. Użytkowanie stojaka z wodomierzem - cena za 1 dzień

Lp.
Wodomierze
Jednostka miary
Cena netto
(w PLN)
Cena brutto
(w PLN)
 1.
 Stojak z wodomierzem Ø 25
szt.
4,82
5,93
 2.
 Stojak z wodomierzem Ø 40
szt. 
 5,31
6,53VI. Usługi związane z pracami dotyczącymi wodomierzy -
sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza


Lp.
Wodomierze
Jednostka miary
Cena netto
(w PLN)
Cena brutto
(w PLN)
1.
Ø 20
szt.
240,59
295,93
2.
Ø 25
szt.
232,77
286,31
3.
Ø 40
szt.
283,49
348,69
4.
Ø 50
szt.
478,75
588,86
5.
Ø 80
szt.
494,82
608,63
6.
Ø 100
szt.
529,08
650,77
7.
Ø 150
szt.
755,52
929,29
8.
Ø 50/20
szt.
806,98
992,59
9.
Ø 80/20
szt.
 670,35
824,53
10.
Ø 100/20
szt.
 666,29
819,54
11.
Ø 150/40
szt.
 758,36
932,78
 Uwaga:

1.   Do ww. pozycji należy doliczyć koszt wykonania ekspertyzy przez Obwodowy Urząd Miar.VII. Usługi związane z pracami dotyczącymi wodomierzy - wymiana wodomierzy

Lp.
Wodomierze
Jednostka
miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
 1.
 Ø 20
szt.
 195,69
240,70
 2.
 Ø 25
szt.
195,69
240,70
 3.
 Ø 40
szt.
 223,44
274,83
 4.
 Ø 50
szt.
 354,19
435,65
 5.
 Ø 80
szt.
 354,19
435,65
 6.
 Ø 100
szt.
354,19
435,65
 7.
 Ø 150
szt.
585,37
720,01
8.
 Ø 200
szt.
585,37
720,01
9.
Ø 50/20
szt.
354,19
435,65
10.
Ø 80/20
szt.
354,19
435,65
11.
 Ø 100/20
szt.
354,19
435,65
12.
 Ø 150/40
szt.
585,37
720,01
Uwaga:

1.   Do ww. pozycji cennika należy doliczyć koszty zużytych materiałów według cen bieżących, wynikających z dokumentu zapotrzebowania materiałowego, faktury, powiększone o 5% narzut stanowiący koszt zakupu materiałów.VIII. Usługi związane z pracami dotyczącymi wodomierzy -
oplombowanie zestawu wodomierza

Lp.
Wyszczególnienie
Jednostka
miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
1.
W budynku dla wodomierzy
skrzydełkowych (20-40 mm)
szt.
103,22
126,96
2.

W studni dla wodomierzy skrzydełkowych
(20-40 mm)

szt.
105,74
130,06
3.
W budynku dla wodomierzy śrubowych
(50 - 200 mm)
szt.
139,37
171,43
4.
W studni dla wodomierzy 
śrubowych (50 - 200 mm)
szt.
146,09
179,69IX. Usługi związane z pracami na sieci wodociągowej - 
zamykanie i otwieranie zasuw domowych i liniowych
 
Lp.
Rodzaj prac
Jednostka
miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
1.
Zamknięcie lub otwarcie zasuwy
domowej na przyłączu wodociągowym
szt.
318,77
392,09
2.
Zamknięcie lub otwarcie zasuwy
liniowej na rozbiorczym
przewodzie
wodociągowym
szt.
956,22
1 176,15
3.
Zamknięcie lub otwarcie zasuwy liniowej
na magistrali wodociągowej
szt.
1 405,70
1 729,01
4.
Zamknięcie lub otwarcie każdej
następnej zasuwy domowej
na przyłączu wodociągowym
szt.
189,39
232,95
5.
Zamknięcie lub otwarcie każdej
następnej zasuwy liniowej
na rozbiorczym
przewodzie
wodociągowym
szt.
401,85
494,28
6.
Zamknięcie lub otwarcie każdej
następnej zasuwy liniowej na magistrali
wodociągowej
szt.
889,79
1 094,44
7.
Zlokalizowanie hydrantu w terenie
szt.
190,61
234,45
8.
Wydanie warunków technicznych
na sprzedaż wody z hydrantu p.poż
szt.
56,91
70,00
Uwaga:

1.   Dopuszcza się możliwość wykonania (na życzenia Zleceniodawcy) kserokopii dokumentacji płatnej wg cennika stanowiącego załącznik do obowiązującej w danym czasie Uchwały Zarządu MPWiK S.A. w sprawie opłat za wydawanie oferentom dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówień przez Spółkę (aktualnie nr 160/2013 z dnia 26.06.2013 r.).X. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej

Lp.
Rodzaj prac
Jednostka
miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
1.
Usunięcie awarii przyłącza
wodociągowego Ø 25-80 mm
szt.
5 369,71
6 604,74
2.
Usunięcie awarii przewodu
wodociągowego powyżej Ø 80 mm
szt.
 10 123,66
12 452,10
3.
Usunięcie awarii magistrali
wodociągowej powyżej Ø 300 mm
szt.
11 328,79
13 934,41
4.
Wymiana uszkodzonego hydrantu p.poż
szt.
3 465,47
4 262,53
5.
Usunięcie awarii uzbrojenia (zasuwa)
szt.
5 369,71
6 604,74
Uwaga:

1.   Do ww. pozycji cennika należy doliczyć koszty zużycia materiałów według cen bieżących, wynikających z dokumentów zapotrzebowania materiałowego, faktury, powiększone o 5% narzut stanowiący koszt  zakupu materiałów, ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikające z aktualnie obowiązujących stawek i czasu zajęcia terenu, koszty odtworzenia nawierzchni, pomiaru zagęszczenia gruntu, według kosztów rzeczywistych wynikających z faktur zewnętrznych wykonawców tych usług.XI. Poszukiwanie awarii (wykopy kontrolne)

Lp.
Rodzaj prac
Jednostka miary
Ceny netto
(PLN)
Ceny brutto
(PLN)
1.
Wykop o wymiarach 2 x 1 x 2 m
w podłożu miękkim, tj. trawniku
szt.
1 066,52
1 311,82
2.
Każdy następny wykop o wymiarach 2 x 1 x 2 m w podłożu miękkim, tj. trawniku
szt.
853,22
1 049,46
Uwaga:

1.   Do ww. pozycji cennika należy doliczyć opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikające z aktualnie obowiązujących stawek i czasu zajęcia terenu, koszty odtworzenia nawierzchni, pomiaru zagęszczenia gruntu, według kosztów rzeczywistych wynikających z faktur zewnętrznych wykonawców tych usług.